Bezplatná analýza ponuky financovania

leasing a úver pre:

Osobné a užitkové vozidlá
Dopravná technika
Poľnohospodárska a lesnícka technika
Stavebná a manipulačná technika
Stroje, zariadenia a technológie
Stomatologické a zdravotnícke vybavenie
Letecká technika a koľajové vozidlá
IT a kancelárska technika
Plachetnice, lode a jachty
Komerčné nehnuteľnostiProjekty EU

19e7a15e321e4b91a57315eaefbb9974.jpg

Radi Vám vypracujeme ponuku na Vami obstarávané investície (technológie, vozidlá, poľnohospodárske a stavebné stroje, výrobné technológie) formou eurofondov. Na financovanie investícií spolufinancovaných formou dotácie z EU máme produkt - dotačný úver.

Platba úveru je priamo na účet klienta, ktorý následne uhradí kúpnu cenu dodávateľovi.

Môžeme Vám poslať ponuku na financovanie technológie formou dotačného úveru na konkrétnom prípade.

Pri uvedenom produkte klient platí dodávateľovi napríklad 20% OC, následne obdrží zálohovo úver na nákup technológie, časť uhradí v zmysle KZ zálohovo a zvyšok po dodaní tovaru dodávateľovi.

Klient spláca úver na dobu 36 - 84 mesiacov nelineárne , v 3 až 6 splátke môže mať mimoriadnu splátku vo výške DPH, v 12-stej splátke uhradí časť, alebo celú dotáciu, zvyšok je rozložený v splátkach na dohodnutú dobu financovania. Na základe požiadavky klienta sú možné aj mimoriadne sezónne splátky.

Ak máte záujem o konkurenčnú ponuku na financovanie nákupu Vašich investícii, strojov, áut a technológií, pošlite nám Vaše požiadavky. Dopyt (proleasing.sk)

032244f991a248939a37bf2745d7ec79.png


Vyžiadajte si ponuku
základné portfólio financovania.pdf

Kontakt

PRO LEASING
Masarykova 16/B
08001 Prešov
Slovensko

+421 903 576 015
info@proleasing.sk
Nájsť na mape

Prihláste sa k odberu newslettera