Bezplatná analýza ponuky financovania

leasing a úver pre:

Osobné a užitkové vozidlá
Dopravná technika
Poľnohospodárska a lesnícka technika
Stavebná a manipulačná technika
Stroje, zariadenia a technológie
Stomatologické a zdravotnícke vybavenie
Letecká technika a koľajové vozidlá
IT a kancelárska technika
Plachetnice, lode a jachty
Komerčné nehnuteľnostiFinančný leasing

Financujte svoje potreby bez obáv

Vyžiadajte si ponuku

Ponúkame finančný leasing na financovanie dopravnej techniky, strojov, zariadení, technológií a nehnuteľností. Ide o prenájom financovaného predmetu, ktorého vlastníkom je po dobu financovania leasingová spoločnosť. Predmet prechádza do vlastníctva nájomcu kúpou po skončení prenájmu za vopred dohodnutú kúpnu cenu.

Výhody finančného leasingu

  • Zníženie okamžitých výdavkov, prostriedky môže klient použiť na iné investície.
  • Nájomca si rozkladá investičný výdaj na dlhšiu dobu.
  • Pre spoločnosti, firmy a podnikateľov sú splátky plne uznateľným daňovým nákladom.
  • Pre neplátcov DPH je nákladovou položkou celá splátka s DPH.
  • Nájomca má na konci financovania predkupné právo na kúpu financovaného predmetu za vopred dohodnutú cenu.
  • Nájomca, ako dlhodobý užívateľ predmetu financovania, si uplatňuje odpisy vo výške stanovenej podľa doby odpisu pre jednotlivé odpisové skupiny tak, ako pri kúpe, bez ohľadu na dĺžku doby splácania leasingu..
  • Nájomca si volí dĺžku splácania, doba financovania však musí byť stanovená tak, aby bola dodržaná minimálna doba trvania zmluvy v závislosti na odpisovej skupine, do ktorej je zaradený predmet financovania.
  • Poistenie je možné zabezpečiť individuálne, prípadne môže byť zahrnuté v splátkach.


Máte záujem o spoluprácu?

DOPORUČTE NÁS VAŠIM PRIATEĽOM A OBCHODNÝM PARTNEROM.
Napíšte nám email na adresu spolupraca@proleasing.sk a budeme Vás kontaktovať ohľadne možností spolupráce.


Vyžiadajte si ponuku
základné portfólio financovania.pdf

Kontakt

PRO LEASING
Masarykova 16/B
08001 Prešov
Slovensko

+421 903 576 015
info@proleasing.sk
Nájsť na mape

Prihláste sa k odberu newslettera